Zebranie Sprawozdawcze Koła Pszczelarzy w Szydłowie

Zebranie sprawozdawcze Koła Pszczelarzy w Szydłowie

W niedziele 5 lutego 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Pszczelarzy w Szydłowie.

Otwarcie zebrania dokonał prezes koła Tadeusz Wójcicki,witając przybyłych gości w osobach:Panią Aleksandrę Komenderską reprezentującą Gminę Szydłowo oraz panią Lidię Bączkowską z Centru Upowszechniania Kultury w Szydłowie. Następnie zapoznano członków koła z regulaminem zebrania sprawozdawczego, który zebranie przyjęło, oraz wybrano przewodniczącego zebrania i protokólanta. Przewodniczącym został Tadeusz Wójcicki a protokólantem Jerzy Pabjan.

Przewodniczący zebrania przedstawił porządek zebrania, który w głosowaniu został przyjęty. W dalszej części zebrania wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Henryk Drzewiecki – przewodniczący, Ryszard Mitek – członek, Wiesław Waszyński – członek

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2016 r. złożył prezes koła Tadeusz Wójcicki.

Sprawozdania również złożyli skarbnik Andrzej Urbanowicz i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Król. Uczestnicy zebrania jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium za 2016r.

Miłym akcentem zebrania było wręczenie odznaczenia i nagrody. Srebrną odznakę PZP otrzymał: Ryszard Mitek, nagrodę rzeczową w postaci kapelusza pszczelarskiego i podkurzacza otrzymał Łukasz Michałek.

Istotnym punktem w porządku zebrania było przedstawienie i zatwierdzenie planu budżetu koła na 2017r. i planu pracy zarządu koła w 2017r. oraz przyjęcie Uchwał i Wniosków Komisji dla działalności Zarządu w 2017 r.

Na zakończenie zebrania głos zabrała pani Aleksandra Komenderska informując zebranych o ochronie środowiska i nasadzeniu drzew nektarodajnych przy drogach na terenie Gminy Szydłowo. Przekazała również informację dotyczącą wycinki drzew zg. z nowymi przepisami obowiązującymi od nowego roku 2017. W czasie dyskusji na ww. tematy odpowiadała na różne pytania jakie nurtowały pszczelarzy.

W czasie spotkania wyświetlono film pt. „Pszczoła a twoje zdrowie” z dziedziny apiterapi.

Jerzy Pabjan, Gazeta Szydłowska

kp_5

kp_6

kp_7

kp_9