„Z pamiętnika Polaka”

Żołnierzem nie byłem,

A na wojnie wylądowałem.

Strzelać nie chciałem,

Lecz do mnie strzelać chciano.

Miłość mi zabrali,

Życie zabrać chcieli.

Poczułem smak zimnej stali,

Dni zabrali

Nie oszczedzili nawet niedzieli.

Sowietem nie byłem,

Byłem Polakiem.

Zdradzić nie chciałem,

Lecz nas zdradzono.

Wolność zabrali,

Godność zabrać chcieli.

Stali nade mną i się śmiali,

Życie zabrali,

Na szczęście mojej miłości nie wzięli.

Dominik Kostka