Wychowanie przez czytanie – Górnicy Dzieciom

„Legenda o Skarbniku”
5 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z górnikiem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Panem Krzysztofem Gackiem. Rozpoczęło się ono od przeczytania dzieciom legendy o górniku. Następnie Pan Krzysztof przybliżył dzieciom pracę górników naftowych. Nasz gość zaprezentował się w stroju galowym, o którym bardzo ciekawie opowiadał. Jedną z ciekawostek była ilość guzików (29 sztuk, przyszytych na stroju), która wskazuje, że św. Barbara, patronka górników zmarła mając 29 lat. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali, jakie skarby kryje ziemia i w jaki sposób się je wydobywa. Poznali również wiele ciekawostek dotyczących codziennej zwykłej, a z drugiej strony niebezpiecznej pracy górniczej. 


Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi za spotkanie.