Szydłowska Akcja Sadzenia Drzew – zapraszamy do udziału

Sołtys, Rada Sołecka i Radni z Szydłowa zapraszają na Szydłowską Akcję Sadzenia Drzew. Rośliny zostały zakupione ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego. Mieszkańcy Szydłowa od lat inwestują część środków na upiększanie swoich przestrzeni publicznych, czego efektem jest zagospodarowanie terenu w okół szydłowskiego stawu.

Zachęcamy do wspólnej integracji i rodzinnego posadzenia drzewka. Start akcji w sobotę o 8.00

Niestety nie przez wszystkich praca społeczników jest szanowana, w Szydłowie często dochodzi do dewastacji i zaśmieceń terenów publicznych.