Szydłowska Akcja Sadzenia Drzew – posadzono 20 sztuk

W sobotę 07.07.2018 r. grupa mieszkańców Szydłowa posadziła 20 drzew w okolicach stawu w centrum Szydłowa. Akcja zainicjowana przez Sołtysa Jacka Rachwalskiego okazała się ciekawą inicjatywą integrującą mieszkańców.

Fundusze na drzewa mieszkańcy przegłosowali podczas zebrania wiejskiego, na którym decydowano o rozdysponowaniu środków z funduszu sołeckiego. Drzewa urozmaiciły przestrzeń publiczną Szydłowa, natomiast cała akcja była dobrą lekcją edukacyjną dla pokoleń.

Od lat centrum Szydłowa jest upiększane dzięki środkom z Funduszu Sołeckiego. Niestety nie wszyscy szanują prace włożone w ten teren. Pod altankami znajduje się masa śmieci, w okół stawu walają się butelki po alkoholu, czasem można również odnieść wrażenie, że miejsce to stało się barem…

Ktoś bezmyślnie ustawił kostkę na krawędzi rampy!