Światowy dzień wody

22 marca nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia Wody, który przypada na 22 marca. Z okazji tego dnia uczniowie z klasy III c SP przygotowali dla swoich kolegów i koleżanek przedstawienie pt. „Reklama Wody”.

Podczas przerw mogli zaczerpnąć łyk czystej, świeżej wody, jak również otrzymali katalog oszczędzania wody. W tym dniu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla klas I „Oszczędzamy wodę”, dla klas II „Przygody kropelki wody”, a dla klas III konkurs na najlepsze opowiadanie „Woda źródłem życia”.

Zorganizowana akcja miała na celu zachęcić do ochrony wód i tworzenia kultury oszczędzania wody.
Światowy Dzień Wody, co roku odbywa się 22 marca, w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów, to dobry moment, by przypomnieć wszystkim, że wodę trzeba szanować.

ZS Janusza Korczaka w Szydłowie