Spotkanie w sprawie ścieżki rowerowej Dolaszewo – Szydłowo

W dniu 19.07.2018r. w Urzędzie Gminy Szydłowo odbyło się spotkanie w sprawie budowy ścieżki rowerowej w kierunku Dolaszewo – Szydłowo, na którym obecni byli przedstawiciele Gminy Szydłowo, Powiatu Pilskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Planowana inwestycja znajduje się na etapie projektowym. Na spotkaniu omówiono jej przebieg oraz ustalono, że ze względu na pojawiające się negatywne opinie właścicieli gruntów, przez które planowana ścieżka ma przebiegać, dokumentacja projektowa zostanie skorygowana. Przedstawiciele Gminy Szydłowo przekazali swoje uwagi dotyczące projektu, a Inwestor tj. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zobowiązał się do przekazania ich firmie projektowej.

źródło: Gmina Szydłowo

„Przedstawiona została nowa koncepcja przebiegu po ominięciu nieruchomości, których właściciele nie zgodzili się na sprzedaż wąskiego pasa swojej nieruchomości.

Niestety, jedna z osób, która wcześniej wyraziła chęć sprzedaży wycofała się po ustaleniu nowej koncepcji. Tym samym dyrektor WZDW Paweł Katarzyński wycofał wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dokumentacja ma być skorygowana i ponownie złożona. Z gminy wysłane zostały kolejne uwagi.

Dla przypomnienia: wraz z mieszkańcami Gminy Szydłowo chcieliśmy realnie wpłynąć na budowę przyszłości, zbierając pod wnioskiem o realizację ścieżki prawie 1500 podpisów.

Czy uda się zrealizować omawianą inwestycję?” – pyta Tobiasz Wiesiołek, przedstawiciel nieformalnego, społecznego komitetu budowy ścieżki łączącej tą część gminy z Miastem Piła.

Czekamy więc na rozwój sytuacji. Na łamach szydłowskiej będziemy informowali o dalszych losach tej inwestycji.