Rezygnacja radnego Jasiaka przyjęta, radny Kliś przewodniczącym Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury

Fot. Gmina Szydłowo

Na XXXIV Sesji Rady Gminy Szydłowo w dniu 07.06.2018 r. wybrano nowego przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury. Zgłoszono dwie kandydatury Jacka Klisia i Tomasza Binka. Pierwsze głosowanie odbyło się na radnego Jacka Klisia, który uzyskał większość (dziewięć głosów za, przy trzech głosach wstrzymujących i jednym przeciwnym). Do drugiego głosowania nie doszło.

Wybór nowego przewodniczącego był pokłosiem głośnej rezygnacji z funkcji przewodniczącego radnego Adama Jasiaka. O przyczynach rezygnacji radny mówił w wywiadzie na łamach Szydłowskiej: https://gazetaszydlowska.pl/wywiad-z-adamem-jasiakiem-po-rezygnacji-z-przewodniczacego-komisji-budzetu/

Radny Kliś, jako nowy przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury podczas wystąpienia ogłosił, że pierwszym tematem do którego przystąpi, będą próby pozyskania środków na drogi śródpolne. Następnie zwrócił się do byłego przewodniczącego: „Panie Przewodniczący Jasiak, przykro mi, że Pan zrezygnował bo jest to bardzo odpowiedzialna funkcja i praca. Tylko szkoda, że tak późno. Dziękuję” [przemówienie radnego po wybraniu na przewodniczącego od 27:52 min]. Słowa te wywołały gromki śmiech na sali.

Podczas Sesji doszło również do ostrej wymiany zdań pomiędzy Wójtem Dariuszem Chrobakiem, a radnym Adamem Jasiakiem [dyskusja rozgorzała po przemówieniu Przewodniczącego Klisia od 28:55 min]

Materiał wideo z Sesji: