Ręce opadają – KinoTeart w Szydłowie? Nie!

Przez trzy lata aktualnej kadencji Wójt Dariusz Chrobak jak mantrę powtarzał na wielu spotkaniach: nasze organizacje nie biorą środków zewnętrznych. Sprawdziłem tą informację, rzeczywiście Gmina Szydłowo była czarną plamą na tle powiatu czy województwa w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zagospodarowanie przestrzeni czy działania kulturalne i rozrywkowe. 

Postanowiliśmy trochę zmienić tą sytuację. Zaczęliśmy pisać projekty, które pojawiały się w kolejnych miejscowościach. Niektóre uzyskały promocję, inne nie. Nasze społeczeństwo w końcu ruszyło, koło zaczęło samo się napędzać. Społecznicy zachęceni kolejnymi sukcesami i zrealizowanymi projektami, coraz śmielej zaczęli sięgać po środki zewnętrzne.

Na ostatniej komisji, zainspirowany PARQ 2.0, złożyłem propozycję przystąpienia do programu Pięknieje Wielkopolska Wieś, zachęcając Wójta do wsparcia naszego pomysłu postawienia nad Szydłowskim stawem KinoTeatru, który wpisywałby się w od lat realizowaną koncepcję zagospodarowania terenu centrum Szydłowa „Projekt Staw – Wyspa Zieleni Szydłowo”. Można było sięgnąć po 30 tys dofinansowania przy 30 % wkładu samorządu. Część środków na wkład mieliśmy zabezpieczone z Funduszu Sołeckiego. KinoTeatr miał powstać na gminnej działce 197, tworząc na niej Strefę Kultury (zaznaczona czerwonym kolorem). Aktualnie działka ta jest w kiepskim stanie, zakrzaczona i zaniedbana nie wpisuje się estetycznie w zagospodarowanie przestrzeni na pozostałych terenach otaczających staw. Projekt zakładał aktywizację mieszkańców, polegającą na wykarczowaniu terenu i nasadzeniach zieleni. Instalacja ta świetnie uzupełniłaby dotychczasowe działania, jakie zostały podjęte na przestrzeni ostatnich lat.

Postawienie obiektu to nie sztuka. Sztuką jest wykorzystanie jego potencjału. Projekt zakładałby powołanie Wiejskiej Akademii Filmu i Teatru, działającej przy Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. W okresie letnim, cyklicznie puszczane byłby filmy oraz organizowane występy teatralne na świeżym powietrzu. W końcu wyszlibyśmy z kulturą poza mury naszych świetlic. Wydarzenia te byłby świetną okazją do relaksu i aktywności dla dzieci i młodzieży w czasie wakacyjnej przerwy w szkole. Całe rodziny mogłyby spędzać czas na familijnych seansach. Warsztaty filmowe i teatralne, rozmówki o prezentowanych na deskach i ekranie produkcjach oraz realizacja własnych przedstawień, nie byłoby czasu na nudę!

Odpowiedź Wójta: NIE!

Ręce opadły, nawet nie zdążyłem w pełni zaprezentować całego projektu a tu jak z armaty padło stanowcze NIE! Pomyślałem, nie to nie! Już nawet nie przedstawiałem argumentu, że większość środków do budżetu zwróci się dzięki kolejnemu projektowi, jaki złożymy ze Stowarzyszeniem Trzy Wsie. Gmina planuje wydać środki na przygotowanie Sołeckich Strategii Rozwoju. W tamtym roku złożyliśmy akces do samorządu wojewódzkiego na to zadanie, przez błąd formalny nie uzyskaliśmy promocji. W tym roku projekt „Szkolimy, uczymy, wdrażamy – Odnowa Wsi w Gminie Szydłowo na miarę XXI w.” ponownie złożymy. Jest dobrze napisany, dlatego wysoko oceniam możliwość pozyskania kolejnych 10 000 zł, które mogłoby być rekompensatom za poniesiony przez samorząd wkład własny.

Społecznicy z Pokrzywnicy również starają się o pozyskanie środków z Pięknieje Wielkopolska Wieś. Zobaczymy czy i tym razem Wójt będzie na nie?

Zresztą to nie pierwszy raz, w którym nasz włodarz nieprzychylnym okiem spogląda na niezależne działania społeczników budujących przyszłość. Przy innych pomysłach również nie był skory do współpracy. O ile nie przeszkadzał, to nie chciał pomóc. Przy czym wiadomo, często pisząc projekty, współpraca z samorządem jest jednym z kluczowych czynników wpływających na punktację konkursową. Jednak o tych przypadkach innym razem.

Tobiasz Wiesiołek