Radni odrzucili wspólny apel o organizację transportu

W dniu wczorajszym odbyła się ostatnia wspólna komisja Rady Gminy Szydłowo. Poza sprawami bieżącymi radni dostali pod głosowanie wspólny apel siedmiu komitetów wyborczych (jeden się wycofał z wyborów do rady gminy) o organizację transportu publicznego w dzień wyborów, umożliwiając niemobilnym mieszkańcom dojechać na wybory. Jako jedyni pod apelem nie podpisali się przedstawiciele KWW Porozumienie.

Na komisji za przyjęciem apelu głosowali radni z KWW Tobiasza Wiesiołka, przeciw byli radni KWW Porozumienie Dariusza Chrobaka, tym samym są jedynym komitetem, który widział zagrożenie w ułatwieniu wyborcom niemobilnym dostanie się do urny wyborczej. Od głosu wstrzymali się radni KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, którzy pisemnie apel poparli.

Dla przypomnienia treść apelu: