Przyszła wiosna kolorowa – pierwszy dzień wiosny w ZS Stara Łubianka

 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY to okazja do pożegnania zimy i powitania wiosny. W tym dniu topi się kukłę Marzanny, a w niektórych częściach Polski dzień później obchodzi się gaik (lub maik). Kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca i jest to termin stały. Współcześnie kultywuje się tylko niektóre tradycje związane z nadejściem wiosny.

TOPIENIE MARZANNY – najpowszechniejszy zwyczaj.

      Marzanna w mitologii słowiańskiej symbolizowała zimę i śmierć, a jej kukłę wykonywano i palono w pierwszy dzień wiosny od wieków. Współcześnie kukłę symbolizującą Marzannę robi się podobnie – ze słomy, tkanin i ozdób, na kształt kobiety. W pierwszy dzień wiosny uczniowie  uczestniczą w topieniu Marzanny. Kukłę podpala się, a następnie wrzuca do wody. Współcześnie jest to forma zabawy, ale w czasach słowiańskich traktowano ten rytuał poważnie. Wiązało się to z pochodem po wsi, śpiewaniem okolicznościowych pieśni i odprawianiem rytuałów przy każdym gospodarstwie. Marzannę niektórzy uważali za demona. Pożegnanie zimy i powitanie wiosny przez topienie Marzanny ma wymiar symboliczny. To nie jedyna tradycja, która przetrwała przez setki lat w naszej kulturze. Dawniej w pierwszy dzień wiosny obchody polegały też na obmywaniu się czystą wodą (co miało symbolizować oczyszczenie) i chłostaniu się wierzbowymi witkami. Dzisiaj ten rytuał w nieco zmienionej formie funkcjonuje jako śmigus-dyngus i jest związany ze świętami wielkanocnymi.

MAIK – jeden ze zwyczajów na pierwszy dzień wiosny.

Maik (lub gaik) to zwyczaj wiążący się bezpośrednio z topieniem Marzanny, ale można ten rytuał odprawiać także w Zielone Świątki lub na trzeci dzień po Wielkanocy (we wtorek). Dzień po pierwszym dniu wiosny młodzież ozdabiała gałąź jodły lub sosny m.in. kwiatami i wstążkami, a następnie chodziła po wsi od domu do domu, śpiewając okolicznościowe pieśni, czasem prosząc o datki. Była to forma powitania wiosny. Współcześnie rzadko praktykuje się ten zwyczaj.

W środę 21 marca tradycyjnie, jak co roku obchodziliśmy w edukacji wczesnoszkolnej Pierwszy Dzień Wiosny, czyli pożegnanie zimy. W tym celu każda klasa przygotowała kolorowe transparenty z wiosennymi hasłami. Cały pochód wokół szkoły prowadziła Marzanna, a uczniowie wykrzykiwali wcześniej ułożone wesołe rymowanki.

Pogoda, jak przystało na pierwszy dzień wiosny była piękna. Pozwoliło to, aby po pochodzie upiec przy ognisku kiełbaski i bawić się na boisku szkolnym. Na zakończenie uroczystości nie topiliśmy lecz spaliliśmy papierową kukłę i tym akcentem pożegnaliśmy zimę a z wielką radością powitaliśmy wiosnę.

Dzień był bardzo udany, uczniowie wyrażali zadowolenie z tak aktywnie spędzonego  czasu. Na wielu twarzach gościł ciągły uśmiech i widać było ogromną radość.

Red. T. Mierzwa