Karnawałowym krokiem. Bal Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaraczewie.

11 lutego 2017 r. w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie odbył się kolejny bal karnawałowy zorganizowany przez Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaraczewie. Spotkanie rozpoczęli przedstawicie Zarządu p. Grażyna Witulska i p. Tadeusz Madaj, którzy powitali serdecznie gości. Następnie uczestnicy zjedli wspólną obiadokolację. Po chwili odpoczynku i rozmów, gorące karnawałowe rytmy porwały wszystkich na parkiet, gdzie zebrani udowodnili, że taniec to ukryty język ich duszy. Atrakcyjność zabawy podniosły wybory „Mistrza i Mistrzyni Tańca”, którymi zostali Mieczysław Majerowski i Bogumiła Kaniak. O tym, że impreza była udana świadczy fakt, że tany i pląsy trwały do późnych godzin nocnych, a gościom bardzo trudno było rozejść się  domów.

20170211_221243

DSC_0453

DSC_0442