Janina Nieścieruk z nagrodą Starosty Pilskiego w dziedzinie kultury

Starosta pilski Eligiusz Komarowski wręczył doroczne nagrody w dziedzinie kultury. Po raz pierwszy nagrodzonych zostało aż 27 artystów, twórców nieprofesjonalnych, animatorów kultury, stowarzyszeń i instytucji kultury. Uroczysta gala odbyła się 28 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile.

– W tym roku lista wyróżnionych jest liczniejsza. Dzięki zmianie regulaminu, zaproponowanego przez obecny Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Powiatu w Pile, Starosta Pilski otrzymał możliwość wręczenia nie dziesięciu – jak dotąd – ale nawet trzydziestu nagród w ciągu roku. Informuję o tym z satysfakcją, ponieważ mamy w powiecie pilskim wielu wspaniałych artystów oraz osób działających na rzecz rozwoju kultury. Powstaje też coraz więcej organizacji i stowarzyszeń animujących życie kulturalne w społecznościach lokalnych, które – w mojej ocenie – zasługują na uhonorowanie. Dlatego właśnie zwiększenie liczby corocznie przyznawanych nagród w kulturze było wręcz konieczne. Każdemu laureatowi szczerze i serdecznie gratuluję. Winszuję artystom, nauczycielom, animatorom, zespołom, instytucjom, stowarzyszeniom i wszystkim twórcom, którzy swoją postawą znacząco ubogacają naszą codzienność. Dziękuję za Państwa wysiłek i efekty działalności, rozsławiające powiat pilski daleko poza jego granicami – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile, wokaliści i tancerze z Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile, a także zespół DKD, związany z Niemieckim Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym w Pile.

Janina Nieścieruk (szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Dolaszewie) – za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania tradycji ludowych w środowisku lokalnym

Od 1952 roku mieszka w Dolaszewie. Przez 25 lat prowadziła sześciohektarowe gospodarstwo rolne, wychowując jednocześnie czworo dzieci. Jest wieloletnią szefową Koła Gospodyń Wiejskich w Dolaszewie i członkiem Stowarzyszenia Integracji i Twórczości Artystycznej Gminy Szydłowo. Pani Janina jest znakomitym organizatorem. Bardzo dużo satysfakcji daje jej praca społeczna na rzecz gminy i sołectwa. Jest prawdziwym ludowym twórcą – wspaniale haftuje ornaty i sztandary (sztandar Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, sztandar ZHP w Wałczu), szydełkuje, wije wieńce dożynkowe (które były wielokrotnie nagradzane) oraz dekoracje ze słomy (kosze z kwiatami, krzyże, postacie). Prowadzi warsztaty, podczas których pokazuje i promuje tradycyjne rękodzieło ludowe. Pisze również wiersze. Wieloletnia sołtys Dolaszewa (sprawuje tę funkcję do dziś). Panią Janinę Nieścieruk uhonorowano m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Matki, Złotą Odznaką „Za zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego” i odznaczeniem „ Zasłużony dla Rolnictwa”.
Wnioskodawca: Grażyna Bednarek – dyrektor Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

Tekst  i foto: Starostwo Powiatowe w Pile