Gminne podsumowanie dożynkowe

W sobotę 1 września odbyły się dożynki gminne. W tym roku gospodarzem Święta Plonów było sołectwo Szydłowo. Organizatorem dożynek byli: Wójt Gminy Szydłowo p. Dariusz Chrobak, Dyrektor Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie p. Grażyna Bednarek oraz Sołtys sołectwa Szydłowo p. Jacek Rachwalski.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. dziękczynną koncelebrowaną przez księdza Mariusza Woźniaka Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą uświetnił Chór Di Ortica z Szydłowa, podczas której poświęcony został chleb i wieńce dożynkowe.

Po Eucharystii, korowód dożynkowy udał się na boisko sportowe, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości dożynkowych, podczas której sołectwa zaprezentowały swoje wieńce dożynkowe. Symbolicznego otwarcia dożynek dokonał Wójt Gminy Szydłowo Pan Dariusz Chrobak, Przewodniczący Rady Gminy Panem Piotr Drożdż wraz z Starostami Dożynek Panią Agnieszką Łukaszuk i Panem Mirosławem Grygiel przecinając dożynkowe powrósło za pomocą sierpa. Po przywitaniu zaproszonych gości, Starostowie Dożynek przekazali Wójtowi Gminy Szydłowo bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna. Bochny chleba otrzymali także Sołtysi, którzy wspólnie z Wójtem i Starostami obdzielili wszystkich uczestników dożynek.

Podczas uroczystości związanej z obchodami Święta Plonów, został wręczony przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Piotra Drożdża, Wójta Gminy Pana Dariusza Chrobaka, Przewodniczącego Komisji Sportu Pana Mieczysława Dubowego Akt Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Szydłowo jako wyraz najwyższego uznania i wyróżnienia dla Pani Natalii Madaj – Smolińskiej.

Po części oficjalnej przyszedł czas na przemówienia i część artystyczną.  Podczas przemówienia Pan Wójt podziękował rolnikom, za włożoną pracę zbierania plonów – za ich całoroczny trud, a także podziękował ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom i rybakom.

Tradycyjnie odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w którym  Jury przyznało następujące miejsca:
pierwsze – sołectwo Nowy Dwór,
drugie – sołectwo Szydłowo,
trzecie – sołectwo Kłoda
oraz wyróżnienia dla sołectw:
Pokrzywnica, Gądek, Zawada.

Rozstrzygnięto również konkurs na najładniejsze sołectwo, posesję, zagrodę i najładniej zagospodarowany plac przed firmą w Gminie Szydłowo. Dyplomy i czeki pieniężne wręczyli Pan Dariusz Chrobak Wójt Gminy i Pan Piotr Drożdż Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo.
Komisja Konkursowa w kategorii najładniejsze sołectwo przyznała następujące miejsca:

W kategorii sołectwo:
 I nagrodę Pokrzywnica
 II nagrodę Nowy Dwór
 III nagrodę Róża Wielka
 Wyróżnienie Gądek
 Wyróżnienie Szydłowo

W kategorii zagroda:
 Brak zgłoszeń

W kategorii posesja:
 I nagrodę – posesja Państwa Marianny i Walentego Majcher z Zawady,
 II nagrodę – posesja Państwa Renaty i Marka Samulak z Gądka ,
 III nagrodę – posesja Państwa Grażyny i Krzysztofa Malanowskich z Kłody,
 Wyróżnienie – posesja Pani Danuty i Andrzeja Cymerman z Gądka,
 Dyplom dla Pani Magdaleny Burzyńskiej ze Skrzatusza.

W kategorii plac przed firmą:
 I nagrodę Warsztaty Terapii Zajęciowej z Leżenicy

Komisja przyznała także Nagrodę Specjalną za dbałość o estetykę miejscowości oraz pielęgnację i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego w centrum wsi Skrzatusz Pani Genowefie Weideman.

W obchodach Święta Plonów w Szydłowie uczestniczyli przedstawiciele władz gminy z Wójtem Dariuszem Chrobakiem, Sekretarz Iwoną Mazur,
Skarbnikiem Gminy Małgorzatą Składanek-Kubiś i Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Drożdżem na czele, radni, sołtysi, rady sołeckie, przedstawiciele
gminnych jednostek organizacyjnych i organizacji, a także zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Marcin Porzucek, Wicestarosta Stefan Piechocki, członkowie Zarządu
Powiatu w Pile Mirosław Pierko i Jerzy Wiesiołek, Kierownik WODRw Poznaniu – Zespół Doradczy w Pile Marcin Baumgart, Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pile Grzegorz Płachta Zastępca Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pile Arkadiusz Kubich , Prezes Koła Pszczelarzy w Szydłowie Tadeusz Wójcicki, Gminny Komendat OSP W Szydłowie Grzegorz Orłowski, Honorowy Prezes Oddziału gminnego ZOSP w Szydłowie Zbigniew Dubowy, Prezes OSP w Starej Łubiance Zbigniew Grzelak, Prezes OSP w Sydłowie Andrzej Kleczkowski, Kierownik Posterunku Policji w Szydłowie sierż. szatb. Agnieszka Nalewajko, mieszkańcy oraz sympatycy Gminy Szydłowo.

Uroczystość uświetnił koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Miejsko- gminnym Ośrodku Kultury w Wieleniu oraz występ Teatru Muzycznego „HALS” z Bojano k. Gdyni. Nie zabrakło też stoisk gastronomicznych i z drobiazgami dla dzieci. Dla najmłodszych przewidziano wiele atrakcji.
Na zakończenie obchodów Święta Plonów odbyła się zabawa taneczna.

Organizatorzy serdecznie dziękują rolnikom, mieszkańcom Gminy oraz instytucjom za wsparcie przy organizacji dorocznego święta plonów. Dzięki Państwa pomocy, miało ono odpowiednią oprawę i przyczyniło się do podtrzymania pięknej tradycji.