Gmina Szydłowo oczyma aktora Mieczysława Hryniewicza (wideo)

„Nadnotecka Grupa Rybacka – przewodnik filmowy. Gmina Szydłowo” (produkcja 2013) to film dokumentalnych pokazujących walory przyrodnicze, turystyczne i rekreacyjne gminy Szydłowo. Położona w północnozachodniej Wielkopolsce gmina, ma tereny bardzo urodziwe, ale wciąż mało znane. Liczne rzeki, jeziora, strumienie to idealne miejsce dla gospodarstw rybackich, których jest tutaj na prawdę dużo oraz rozwoju turystyki. O wszystkich tych rzeczach w filmie opowiada aktor Mieczysław Hryniewicz.

Zapraszamy również do przeczytania zeszłorocznego artykułu Tobiasza Wiesiołka na temat turystyki w naszej gminie:

Turystyka w Gminie Szydłowo