Andrzejki  Seniorów

18.11.2017r. Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaraczewie zorganizował zabawę andrzejkową, która odbyła się w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. Grupa 60. seniorów rozpoczęła spotkanie wspólną obiadokolacją, po której szalone rytmy porwały wszystkich do tańca. Celem imprezy była integracja członków koła z terenu Gminy Szydłowo.

Opracowała : Grażyna Witulska