40 – lecie Koła Pszczelarzy w Szydłowie

3 grudnia Koło Pszczelarzy w Szydłowie obchodziło 40 – lecie powstania, uroczystość była połączona z dniem św. Ambrożego patrona pszczelarzy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną przez proboszcza ks. Mariusza Woźniaka i celebranta ks. Mirosława Kwiatkowskiego. We mszy św. udział wzięły poczty sztandarowe koła pszczelarzy w Pile, koła pszczelarzy w Szydłowie oraz zaproszeni goście i pszczelarze z rodzinami. Po mszy św. poczty sztandarowe wraz z członkami koła i zaproszeni goście udali się do CUK Szydłowo gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, połączona z obiadem i wspólnym opłatkiem.

Spotkanie otworzył prezes koła Tadeusz Wójcicki. Witając przybyłych gości w osobach: Dariusza Chrobaka Wójta Gminy Szydłowo, Piotra Drożdża – Przewodniczącego Rady Gminy Tobiasza Wiesiołka – Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Kingę Kandułę Podinspektora ds. promocji gminy, ochrony zdrowia i koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi Aleksandrę Komenderską – Ochrona Środowiska, Bogdana Klibera przedstawiciela Wlkp. Izby Rolniczej, Krzysztofa Górnego skarbnika PZP, Zygmunta Wizę seniora pszczelarstwa ziemi Pilskiej wraz z córką Haliną, Konrada Jędrzejka prezes Koła Pszczelarzy w Pile wraz z pocztem sztandarowym, Tomasza Berndta prezesa Koła Pszczelarzy w Wałczu. Ks. Mariusza Woźniaka proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szydłowie.

Każdy jubileusz jest okazją do podsumowania i przypominania wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Taką okazją jest jubileusz 40-lecia powstania Koła Pszczelarzy w Szydłowie.

Koło powstało 28 sierpnia 1977 r. w Szydłowie, zebranie założycielskie z inicjatywy kol. Tadeusza Hałuszczaka odbyło się w sali szkoły podstawowej. Wybrano na nim zarząd w składzie: kol. Edmund Stasiorowski – prezes, kol. Marianna Drożdż – sekretarz, kol. Bolesław Butkiewicz – skarbnik.

Edmund Stasiorowski włożył wiele trudu i wysiłku w sprawie bezkonfliktowego prowadzenia koła. Były to lata rozwoju pszczelarstwa na terenach gminy Szydłowo. W latach 1978-1983 koło liczyło wówczas 60- członków, posiadających 1426 rodzin pszczelich. W okresie tym z pasją działał aktyw pszczelarzy, do którego należeli: Edmund Stasiorowski, Marianna Drożdż, Bolesław Butkiewicz, Czesław Jacuk, Józef Drąg, Józef Klimowicz, Marian Janczewski, Antoni Klofik, Marian Perczak.

W latach 90-tych liczba pszczelarzy zaczęła spadać. Jako jedna z przyczyn to wiek pszczelarzy, brak następców, wreszcie przyczyny ekonomiczne tj. brak dotacji za zapylanie upraw, niskie ceny miodu, stosowanie oprysków w niedozwolonych terminach. Wszystko to złożyło się na małą opłacalność prowadzenia gospodarki pasiecznej. Pozostała nam tylko pasja.

Od kilkunastu lat kołem pszczelarzy kieruje wybrany przez członków zarząd w składzie: kol. Tadeusz Wójcicki – prezes, kol. Jerzy Czaiński – w-ce prezes, kol. Jerzy Pabjan – sekretarz, kol. Andrzej Urbanowicz – skarbnik, kol. Andrzej Piwkowski – członek, kol. Ryszard Mitek – członek, kol. Józef Król – przewodniczący komisji rewizyjnej.

Koło liczy obecnie 28 członków, posiadających 626 pni pszczelich. Celem działalności koła jest reprezentowanie interesów pszczelarzy, integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy, rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego, popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa. Przez minione lata w naszej działalności nigdy nie byliśmy osamotnieni. Wspierał nas Urząd Gminy w Szydłowie oraz wójt pan Dariusz Chrobak. Otwarta została możliwość organizowania zebrań i korzystania ze środków audiowizualnch w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. Dziękujemy „ za otwarte drzwi” do urzędu gminy. My również potrafimy dzielić się dobrami pracy naszych pszczół – co roku przygotowujemy kilkanaście słoików miodu dla rodzin potrzebujących pomocy w gminie.

Pszczelarze dziękują również panu Tobiaszowi Wiesiołkowi redaktorowi naczelnemu internetowej Gazety Szydłowskiej za umieszczanie artykułów i zdjęć ze spotkań pszczelarskich na stronie gazety.

Od 2009 r. Koło Pszczelarzy w Szydłowie posiada swój sztandar. Sztandar stał się symbolem zwartości i jedności koła, który będzie łączył pokolenia pszczelarskie. W związku z posiadaniem sztandaru, poczet sztandarowy uczestniczy w różnych uroczystościach gminnych jak i pszczelarskich.

W czasie uroczystości wręczono wyróżnienia. Najwyższe odznaczenie PZP statuetkę ks. dr. Jana Dzierżona otrzymał Leszek Wilkowski, medale ks. dr. Jana Dzierżona otrzymał wójt gminy Szydłowo pan Dariusz Chrobak oraz pszczelarze, kol. Leszek Misiak i kol. Eugeniusz Wojtunik. Złote odznaki PZP otrzymali: pani Barbara Witczyk, kol. Łukasz Michałek i kol. Wiesław Waszyński. Odznaczenia w imieniu PZP wręczył skarbnik PZP kol. Krzysztof Górny.

Wystąpienia zaproszonych gości rozpoczął przedstawiciel PZP kol. Krzysztof Górny. Po nim głos zabrał wójt gminy pan Dariusz Chrobak, następnie przedstawiciele kół i organizacji samorządowych odczytali i wręczyli dyplomy z okazji 40-lecia powstania Koła Pszczelarzy w Szydłowie.

Wójt gminy Dariusz Chrobak w asyście przewodniczącego rady gminy Piotra Drożdża wręczył wszystkim pszczelarzom podziękowania za dostarczony miód w 2016 r. dla rodzin potrzebujących pomocy. Po zakończeniu części oficjalnej podano obiad przygotowany przez bar MONNA z Piły.

Po obiedzie prezes koła Tadeusz Wójcicki z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku złożył wszystkim życzenia. Życzenia pszczelarzom złożył również wójt gminy pan Dariusz Chrobak oraz przedstawiciel PZP kol. Krzysztof Górny. Następnie pszczelarze i zaproszeni goście łamiąc się opłatkiem, składali sobie nawzajem życzenia. Na zakończenie uroczystości przy podanej kawie i ciastkach dyskutowano o różnych problemach pszczelarskich i nie tylko. Cała uroczystość zakończyła się w bardzo miłej atmosferze.

Jerzy Pabjan

Fot. Gmina Szydłowo