Spotkanie przy ulach

W pasiece kolegi Zbigniewa Jachimowskiego w miejscowości Zawada odbyło się spotkanie członków Koła Pszczelarzy w Szydłowie. W spotkaniu oprócz pszczelarzy udział wziął zaproszony gość: Członek Regionalnego Związku Pszczelarzy Wlkp. . w Chodzieży kol. Krzysztof Górny. Spotkanie otworzył Prezes koła Tadeusz Wójcicki, witając przybyłych uczestników i pszczelarzy. Następnie prezes przedstawił zebranym aktualną sytuację dotyczącą pszczelarstwa w naszym regionie oraz kole. Gospodarz spotkania kol. Zbigniew Jachimowski opowiedział o swojej pasiece i o tym, jak zaczęła się Jego przygoda z pszczołami. Kol. Jerzy Czaiński omówił wędrówki pasiek na pożytki i problemy, jakie z tym wynikły. Krzysztof Górny zabierając głos podziękował za zaproszenie omówił sytuację w RZP Wlkp. . w Chodzieży, jak i w PZP w Warszawie. Podczas spotkania omówiono udział pszczelarzy w tegorocznych dożynkach gminnych, które odbędą się 3 września w Szydłowie. Spotkanie było doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień. Najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Pszczelarskiego Medal ks.dr. Jana Dzierżona otrzymał kol. Henryk Drzewiecki. Srebrną odznakę PZP otrzymał kol. Jan Dryja. Dyplom otrzymał kol. Zbigniew Jachimowski. Przy poczęstunku, jaki przygotował gospodarz spotkania, rozmawiano o pszczołach i problemach, z jakimi muszą się dzisiaj borykać pszczelarze.

Jerzy Pabjan 27.06.2016 r. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *